Tussenkomst ziekenfonds

Wist u dat u via uw ziekenfonds kunt genieten van een tussenkomst voor KSA-activiteiten? Hieronder vindt u de nodige informatie en documenten om van deze tussenkomst te genieten. De formulieren bezorgt u aan ons (liefst aan de bondsleider) en wij zorgen ervoor dat deze ingevuld worden.

U kan via de Prikkelbon verschillende zaken terugkrijgen zoals schoolsport, jeugdbeweging, speelpleinwerking, sportclub… Het eerste jaar kan u maximum €50 terugkrijgen, de daaropvolgende jaren (tussen de leeftijd van 0 en 29 jaar) telkens €20. Voor de jeugdbeweging krijgt u maximum €20 per jaar terug. Daarvoor geldt zowel de inschrijving, weekends en kampen. De nodige formulieren zijn terug te vinden op www.cm.be.

U kan een tussenkomst krijgen van €5 per dag (de helft van de betaalde dagprijs met een maximum van €5) van een meerdaagse activiteit (zoals een kamp, een weekend). U krijgt maximum €100 per jaar terug. De nodige formulieren zijn terug te vinden op www.socmut.be.

U kan voor een meerdaagse jeugdvakantie met overnachting (kamp, weekend) €2 per nacht terugkrijgen, met een maximum van 10 nachten. De nodige formulieren zijn terug te vinden op www.lm.be.

U kan eenmaal per kalenderjaar (werkjaar van KSA) een kampvergoeding van €30 krijgen. De nodige formulieren vindt u op www.vnz.be.

Voor dit document hebt u Acrobat Reader nodig. Download deze eventueel bij Adobe

Fiscale aftrekbaarheid jeugdkampen

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen de kosten van deelname aan vakantieprogramma’s in 2017 al op hun belastingsbrief 2018 inbrengen. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moet je over een attest beschikken. Dit attest krijg je van de jeugdbeweging zelf.

Hoe gaat dit bij ons te werk?
Wie een attest wilt, laat dat weten aan de leid(st)er van zijn kind. Die noteren de gegevens en zenden die door naar het gemeentebestuur, die de attesten regelt. De jeugddienst maakt de attesten op en zendt die gedurende de maand februari op naar de ouders.

Close Menu